Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”), www.otokocikinciel.com alan adını işleten OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. (“OTOKOÇ OTOMOTİV”) ile Site’ye üye olmak isteyen Üye arasında, Üye’nin otokocikinciel.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kendi iradesi ile yapmakta olduğu üye kaydı aşamasında akdedilmiştir. Üye, Site'ye üye olmakla, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve Sözleşme hükümlerini hür iradesiyle onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de OTOKOÇ OTOMOTİV ve Üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de belirtilen; otokocikinciel.com: OTOKOÇ OTOMOTİV’i, Üye: Site’ye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi, Site: www.otokocikinciel.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini, Araç: otokocikinciel.com tarafından Site’de rezervasyonsunulan her marka ve model kullanılmış motorlu kara nakil aracını, Online satın al : Araçların, belirli bir fiyatla rezervasyona sunulduğu ve sitede bulunan yönlendirmeler sonucu site üzerinden kredi kartı, havale/EFT işlemleri ile ve Rezervasyon işlemininotokocikinciel.com tarafından onaylanması kaydıyla satın al sistemini, ifade eder. İşbu sözleşme tahtında Üye; Araç satın alma işleminin geçerliliğinin hukuken noter işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu bilir ve bu nedenle işbu sözleşme tahtındaki “Online satın al” hizmetinin, otokocikinciel.com tarafından Üye’ye aracı satın almak üzere gerekli işlemleri sözleşmede belirtilen süre içinde tamamlayana kadar aracın rezerve edilmesi hizmeti anlamına geldiğini kabul eder. Rezervasyon bedeli: Listelenen motorlu araçları rezerve etmek için Üye tarafından ödenen ve rezervasyonun satışa dönüşmesi halinde satım bedelinden mahsup edilecek olan nakit meblağı ifade eder. otokocikinciel.com Arayüzü: Üye tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları OTOKOÇ OTOMOTİV’e ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ifade eder. Banka: POS Cihazı/Sanal POS Cihazı ile ilgili uygulamalarda adı geçen POS Cihazı/Sanal POS cihazını ve gerekli altyapıyı sağlayan ve bu cihazlarda oluşan para hareketini yönetecek, yönlendirecek ve raporlayacak, havale, EFT ve sair para transferlerini gerçekleştiren kredi ve finans kurumlarını ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, araçların otokocikinciel.com tarafından Site’de çevrimiçi olarak internet üzerinden online satın al yoluyla rezervasyona sunulmasına dair usul ve esaslar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, Site’de yapılacak olan ve Üye’nin katıldığı/katılacağı tüm çevrimiçi rezervasyonlar açısından hüküm ifade eder.

4. OTOKOCİKİNCİEL.COM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. otokocikinciel.com, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suiistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak otokocikinciel.com, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2. otokocikinciel.com güvenlik nedeniyle Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.3. otokocikinciel.com önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

4.4. otokocikinciel.com dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.5. otokocikinciel.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, online satın al şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, bu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

4.6. İşbu Sözleşme otokocikinciel.com’un online satın al kapsamında sunacağı Araç adedi, Araç özellikleri, Araç lokasyonu, hizmet ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle otokocikinciel.com’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

5. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve online satın al şartlarına ilişkin otokocikinciel.com tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal otokocikinciel.com’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. otokocikinciel.com’a bu ya da benzeri nedenlerle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

5.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken mer’i mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, bunların ele geçirilmesinden ve bunun zararlarından hiçbir şekilde otokocikinciel.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.7. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. Ayrıca Üye, online satın al’da rezerve ettiği araçları kendi adına tescil edilmeden kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez, devredilmesini talep edemez, Araç yalnızca ilgili Üye adına tescil edilecektir.

5.8.Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.9. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan otokocikinciel.com sorumlu değildir.

5.10. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

5.11.Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve otokocikinciel.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. otokocikinciel.com bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında otokocikinciel.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve otokocikinciel.com’un izni dışındadır.

6. ONLİNE SATIN AL

6.1. Online satın al hizmetinde yalnızca hukuken bağlayıcı olan işbu Sözleşme’yi Site’ye üye olmak amacıyla onaylayan ve Sözleşme’de belirtilen şartları haiz olan Üye, Sözleşme’de düzenlenen ve Araç bilgi sayfasında belirtilen Rezervasyon Bedeli’ni ödemek kaydıyla yararlanabilir. Online Satın A’da Rezerve edilen Araç, rezervasyon tarihinden itibaren 2 (iki) iş günlük süre için Üye adına ayrılacak ve başkaca rezervasyona kapatılacaktır. Ayrılan Araç’ın noterlik nezdinde Üye adına satış işleminin bu süre içinde gerçekleşmesi halinde Rezervasyon bedeli Araç satış bedelinden mahsup edilecek, satış işleminin bu süre içinde gerçekleşmemesi halinde Rezervasyon bedeli talebi halinde Üye’ye iade edilecektir. Araç’ın satış bedeli münhasıran otokocikinciel.com’un takdirindedir. Üyelik ve katılım için 18 yaşının tamamlanmış olması ve reşit ve temyiz kudretini haiz olunması şarttır. Bu şartları haiz olmadığı halde sahipmiş gibi Üyelik işlemini gerçekleştiren, hatalı/yanıltıcı bilgi vererek işlem yapan Üyeler’in Üyeliklerinin/Rezervasyonlarının iptali nedeniyle uğrayacağı zararlardan otokocikinciel.com sorumlu olmadığı gibi böyle bir halin vuk’uunda Üye tarafından ödenen rezervasyon bedeli de Üye’ye iade edilmeyecektir. Otokoç’un Üye’nin herhangi bir nedenle yanıltıcı işlem ve eylemleri nedeniyle uğrayacağı zararları Üye’ye rücu etme hakkı ayrıca saklıdır.

6.2. Site’de online satın al ile rezervasyona sunulacak araçlar, otokocikinciel.com’un mülkiyetindeki araçlar ya da vekâleten sunduğu araçlardır. Araçlar, Site’de ayrı ayrı rezervasyona sunulacaktır.

6.3. Üyelerin internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve mobil uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan otokocikinciel.com sorumlu olmayıp, Üye hiçbir itiraz ve talepte bulunamaz.

6.4. Araçlar, Site’de online satın al için yayınlandığı andan itibaren online satın al süresince, otokocikinciel.com tarafından belirlenerek Site’de duyurulacak olan adreslerde, mesai saatleri içerisinde Üyeler tarafından görülebilir. Üye aracı Rezerve Etmekle; aracın varsa ekspertiz açıklamasını ve otokocikinciel.com tarafından belirlenmiş rezervasyon şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.5.1. İşbu fıkra hükmü mülkiyeti OTOKOÇ OTOMOTİV’in üzerinde olan Araçlar hakkında uygulanacaktır. Araçların varsa ekspertiz bilgileri ve fotoğrafları Site’de yer almakta olup, araç çalışır ve halihazır mevcut durumları ile rezervasyona sunulduğundan Üye’nin araca ilişkin bu bilgiler ile araç ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yaparak online satın al’ya katıldığı kabul edilmektedir. Rezervasyon sonrası satışa konu araçlar ekspertiz raporuna uygun, olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile rezervasyona çıkarılmıştır. Üye, aracın ekspertiz raporunda belirtilen hususlar ile ilgili olarak otokocikinciel.com’a karşı araçta eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün veya 500 (beş yüz) KM (hangisi önce dolarsa) içerisinde aracı kontrol ve muayene etmekle yükümlüdür. Araçta ekspertiz raporunda yer almayan arıza/sorunun bulunması durumunda üye arıza/sorunu, aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün veya 500 (beş yüz) KM (hangisi önce dolarsa) içerisinde ve her hâlde ayıbı öğrenmesini takip eden 8 (sekiz) gün içerisinde, otokocikinciel.com’a ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde otokocikinciel.com’a ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirilmeyen/ulaşmayan arıza/sorunlardan otokocikinciel.com sorumlu değildir. otokocikinciel.com’a yapılacak bildirimlerin ulaşmasının ardından iddianın yerinde olup olmadığı konusunda tarafların ortak mutabakatı ile belirlenecek bağımsız bir ekspertiz firmasından rapor alacaktır. Üye’nin iddiasının iki taraf tarafından yazılı mutabakat ile tespit edilen ekspertiz firmasının raporu ile ispatlanması ve aracın satıldığı mevcut haline uygun olarak iade edilmesi kaydıyla, Araç otokocikinciel.com tarafından iade alınarak Üye’nin ödemiş olduğu toplam satış bedeli ve belgelenmek kaydıyla resmi alım satım masrafı Üye’ye iade edilecektir. İade nedeniyle otokocikinciel.com’dan faiz de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmaksızın başkaca hiçbir ad altında hak ve alacak talep edilemez. Belirlenen ekspertiz firmasının tanzim edeceği rapora taraflar itiraz edemez. İadeden kaynaklanan alım satım masrafları otokocikinciel.com’a aittir. Üye, aracı otokocikinciel.com’un aracın teslim alınacağı işyeri adresinde veya otokocikinciel.com tarafından belirlenecek adreste iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca olağan kullanımdan kaynaklanan eskimeler haricinde araçta hasar oluşmuş olması durumunda, otokocikinciel.com aracı iade almakla yükümlü değildir. İade alım yükümlülüğü, aracın alıcı üye adına kayıtlı olması kaydıyla geçerli olup, aracın satılması/el değiştirmesi durumunda otokocikinciel.com aracı iade almakla yükümlü değildir.

6.5.2 Vekaleten satılan Araçlar hakkında ayıba ve sair her türlü taleplere ilişkin tüm ihtilaflar Araç maliki ile Üye arasında çözümlenecek olup, otokocikinciel.com’un, vekilin kusur sorumluluğuna ilişkin mevzuat hükümleri dışında bir sorumluluk ve/veya taahhüdü bulunmadığı Taraflar’ca bilinmekte ve kabul edilmektedir.

6.6. Aracın online satın al yoluyla rezervasyona sunulduğu mevcut kilometre itibarıyla gelmiş veya gelecek periyodik servis bakımlarından (ekspertiz raporlarında belirtilsin veya belirtilmesin) Üye sorumlu olup, otokocikinciel.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bu nedenle otokocikinciel.com’dan herhangi bir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

6.7. Online Satın Al’da Rezervasyona sunulan araçların Tramer kaydı sorgulamaları Otokocikinciel.com tarafından yapılmamakta olup, otokocikinciel.com’un bu konuda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Tramer kaydının incelenmesi ve sorgulamasından Üye sorumlu olup, Üye, bu nedenle otokocikinciel.com’dan herhangi bir ad altında hak ve ödeme talep edemez. Ayrıca Tramer kayıtlarının eksik/yanlış/hatalı olması durumunda bundan otokocikinciel.com sorumlu tutulamaz.

6.8. Belirtilen bedeller KDV dâhil peşin rezervasyon bedelidir.

6.9. Online satın al sonuçlanmış olsa dahi, online satın al sonucunun kesinleşmesi her koşulda otokocikinciel.com’un onaylaması şartına bağlıdır. Online satın al bittikten sonra işlemleri biten Üye’ye e-mail vasıtasıyla bildirilecektir. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirttiği e-mail hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Üye’ye ulaştığı kabul edilir. Üye, işbu hususa itiraz edemez.

6.10. Araçların Üye adına devir ve tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yükümlülükler Üye’ye aittir. Üye’nin online satın al’ı kazanması otokocikinciel.com tarafından onaylanması durumunda rezervasyon tutarı, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın otokocikinciel.com tarafından, amaçlanan satış bedeline mahsup maksadıyla tahsil edilecek olup Üye, rezervasyonun sonuçlanmasından itibaren 7 iş günü içinde satış tutarının tamamını ve noterlik ücreti ile rezervasyon işlemi hizmet bedelini, OTOKOÇ OTOMOTİV’ in http://www.otokocikinciel.com/bankahesaplarimiz adresinde belirtilen banka hesaplarından herhangi birine yatırmakla yükümlüdür.

6.11. Online satın al’a, konu aracın alıcısını ve rezervasyon tutarını belirlemeye yönelik olup, online satın al yoluyla rezervasyon işlemlerini yapmış ve otokocikinciel.com tarafından onaylanmış olması, otokocikinciel.com ile Üye arasında satış sözleşmesi kurulduğu anlamını taşımaz, aracın mülkiyetinin Üye’ye geçmesini sağlamaz. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, noterler tarafından yapılır. Bu nedenle, konu aracın satış sözleşmesi ve/veya devri, tarafların veya vekillerin bir araya gelmesi suretiyle noter huzurunda yapılmaktadır. Araç satış ve devir işlemlerinin yapılması için Üye bizzat kendisi veya usulüne göre yetkilendirilmiş vekili otokocikinciel.com tarafından bildirilecek tarihte ve noterlikte hazır bulunacaktır.

6.12. Noter satışı ve trafik tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından araç, Site’de yer alan teslimat ekranında Üye’nin seçeceği tarihler içerisinde, aracın bulunduğu adreste (ilan sayfasında belirtilmektedir) alıcı Üye’ye teslim edilecektir. Üye’den kaynaklanan gecikmelerden otokocikinciel.com sorumlu değildir. Noter satışı ve trafik tescil işlemleri sonuçlanmadan araçlar alıcı Üyelere teslim edilmezler.

6.13. Vekaleten satılan araçlar ile ilgili, araç sahibi müşterinin alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya gerek online satın al/rezervasyon aşamasında gerekse online satın al sonuçlandıktan sonra satıştan kaçınması/cayması ve/veya vekaletname vermemesi veya vekaletnameyi kısmen veya tamamen iptal etmesi, azletmesi vb. gibi hallerden otokocikinciel.com sorumlu tutulamaz. Bu durumda otokocikinciel.com online satın al gerçekleşmiş/onaylanmış olsa dahi online satın al rezervasyonunu tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Üye, bu sebeplerden dolayı otokocikinciel.com’dan herhangi bir hak, alacak, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunamaz; ancak Rezervasyon Bedeli talep halinde iade edilir.

7.ÖDEME

7.1. Online satın ala katılmak için kredi kartı ile Rezervasyon Bedeli ödenmesi şart olup, Rezervasyon Bedeli her bir online satın al için otokocikinciel.com tarafından belirlenerek Site’de duyurulacaktır. Üye, bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

7.2. Online Satın Al işleminin tamamlanmasından sonra Üye’nin aracı almaktan vazgeçmesi veya tescil için bildirilecek süre içerisinde müracaat etmemesi veya tescil için gerekli belgeleri iletmemesi veya satış ve devir masraflarını yatırmaması veya yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi durumunda otokocikinciel.com Rezervasyon’u iptal ederek, Rezervasyon Bedeli’ni Üye’ye talep halinde iade edecektir. Online Satın Al işleminin tamamlanmasından sonra otokocikinciel.com’un aracı satmaktan vazgeçmesi veya tescil için gerekli işlemleri yerine getirmemesi veya yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumunda online satın al iptal edilmiş sayılarak otokocikinciel.com tarafından Üye’den o ana kadar söz konusu araç için alınmış provizyon iptal edilerek ödemeleri iade edilecektir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1.Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler otokocikinciel.com ve/veya lisans verenlere aittir. Üye, otokocikinciel.com’un yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, otokocikinciel.com’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı otokocikinciel.com'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye otokocikinciel.com'a ödemekle sorumlu olacaktır.

8.2. otokocikinciel.com'un, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.5.Üye’ler, Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve cari ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup otokocikinciel.com 'un rücu hakkı saklıdır.

9. SORUMLULUK

9.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya Üye’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde ve/veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın otokocikinciel.com gerek online satın al başlamadan önce, gerek online satın al esnasında veya online satın al sonuçlanmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin Online Satın Al yoluyla yapılan Rezervasyon’u durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye veya online satın al sonucunu onaylamamaya yetkilidir.

9.2. Online satin al sonucunun otokocikinciel.com tarafından onaylanmış olması, otokocikinciel.com tarafından daha sonra tespit edilecek aykırılıklar bakımından, Üye’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. otokocikinciel.com bu nedenle uğradığı zararlarını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

9.3. otokocikinciel.com, Üye’nin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, otokocikinciel.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; otokocikinciel.com, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince otokocikinciel.com'un yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, otokocikinciel.com'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için otokocikinciel.com'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde otokocikinciel.com, dilerse işbu sözleşme'yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

11. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Otokocikinciel.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ

12.1. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve otokocikinciel.com’un Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

12.2. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda otokocikinciel.com, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı Online Satın al yoluyla yapılan Rezervasyon’ları kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye otokocikinciel.com’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. otokocikinciel.com doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir. otokocikinciel.com, işbu zararlarını Üye’nin vermiş olduğu Rezervasyon Bedeli’ni herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irat kaydederek tazmin etmeye yetkilidir. Üye, bu hususa itiraz edemez. Üye’nin sorumluluğu Rezervasyon Bedeli miktarıyla sınırlı değildir.

13. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER

3.1 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında otokocikinciel.com ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve otokocikinciel.com’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye otokocikinciel.com’un uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca otokocikinciel.com, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, rezervasyon ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. otokocikinciel.com, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca otokocikinciel.com bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra dahi süresiz olarak geçerlidir.

13.2 otokocikinciel.com, Kişisel Verilerin Korunması ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi mevzuatına uygun hareket edecektir. Üye, otokocikinciel.com’un hizmet sağlayabilme ve hizmetlerini geliştirebilme amaçları doğrultusunda yürüttüğü operasyonları kapsamında mevzuatın istisna kıldığı haller haricinde kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması ve ticari elektronik ileti gönderilebilmesi hususunda açık rızasını vermektedir. Üye’nin Kişisel verileri, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanacaktır. otokocikinciel.com tarafından söz konusu kişisel veriler rezervasyon ve araç satışı gibi hizmetlerin sağlanması, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek hediye ve iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin sağlanması, daha iyi hizmet sağlamak amacıyla müşteri memnuniyet veya şikâyetlerinin yönetilebilmesi suretiyle müşterilere daha iyi hizmet verebilmek ve sadakat programı çerçevesinde müşteri anketleri yapılabilmesi ve geri bildirim yapılabilmesi gibi sair amaçlarla işlenecektir; Üye bu hususlarda açıkça onay vermiştir. Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, Ford Otosan ve Tofaş başta olmak üzere otokocikinciel.com’un bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, başvurularının onayının alınacağı kurum ve kuruluşlara, resmi kurumlara, yetkili temsilcilere, sigorta şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi hizmeti veren şirketlere, nakliye ve kargo gönderimi için aracı olarak kullanılan şirketlere, bilcümle hizmetlerinden faydalanılan veya işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilere aynı şekilde sözleşmenin ifası ve hizmetlerin görülmesi maksadıyla aktarılacaktır; Üye bu hususlarda açıkça rıza göstermiştir. Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim haline getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Üye aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi halinde bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme; hakları vardır. Üye, Kişisel verilerin, yasa gereği sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, Üye’nin işbu onayı ile otokocikinciel.com’a vereceği kişisel verilerin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğine, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılacağına rıza göstermiştir.. Üye, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hâlihazırda otokocikinciel.com uhdesinde bulunan ya da ileride vereceği iletişim adreslerine ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay vermiştir. Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari amaçla veri, ses ve görüntü içerikli ticari iletiler telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilebilecektir.

14. TEBLİGAT

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, online satın al sonuçlarının, onayın, üyeliğin/online satın alnın iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin otokocikinciel.com tarafından gönderildiği andan itibaren tebellüğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Otokocikinciel.com sorumlu değildir. Üye’nin Otokocikinciel.com ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

15. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

15.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

15.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, otokocikinciel.com’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

16. MUHTELİF

16.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

16.2. otokocikinciel.com’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

16.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı otokocikinciel.com’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, otokocikinciel.com’u her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı otokocikinciel.com’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

16.5. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde otokocikinciel.com’un yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

16.6 Kanunlar tarafından izin verilen kapsamda otokocikinciel.com dolaylı, netice kabilinden doğan veya cezai tazminatlardan (sınırlı kalmamak kaydıyla kaybedilen kârlar dâhil) yükümlü olmayacaktır. otokocikinciel.com’un Üye’yi tazmin etme yükümlülüğü dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğün veya garantinin ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararlarla ilgili yükümlülüğü ve üçüncü kişileri tazmin etme yükümlülüğü, işbu Sözleşmeyle bağlantılı olarak otokocikinciel.com’a ödenecek olan toplam ücretin tutarı ile sınırlıdır. Her hâlükârda otokocikinciel.com, Üye’nin uğradığı dolaylı zararlardan hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

17. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

17.1. İşbu Sözleşme otokocikinciel.com tarafından otokocikinciel.com içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üye’ler, işbu sözleşme hükümlerini otokocikinciel.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. otokocikinciel.com dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek otokocikinciel.com üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.

17.2. Üye, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "OTOKOÇ OTOMOTİV" veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "OTOKOÇ OTOMOTİV"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.