Çerez Politikaları

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi(“Şirket”) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımınasunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışımecralarımızı(anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır)kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakımteknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımıbaşta 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekildegerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı,Platformlarınkullanımıesnasındakullanılmakta olan çerez ve piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişiselverilerin işlenmesineilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamakistiyoruz.

Sitemizde ve uygulamamızdakullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarınıdeğiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. DolayısıylaişbuÇerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirmehakkınısaklıtutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiztarafındanişlenmeamaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.otokocikinciel.com/kisisel-verilerin-korunmasi yer alan Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim ŞirketiKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesiPolitikası’ndanulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızıkullanmanızdolayısıylaelektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizinmeşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıylagerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızcaaçıkrızanızolması halinde gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlemeşartları ve amaçlarıkapsamındaişbu Çerez AydınlatmaMetni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındakikişiselverilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarıngerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekildetedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerepaylaşabiliriz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak sitemizde ve uygulamamızdaçeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıylakişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıcaşunlardır:

 • Site’nin ve uygulamanınçalışması için gerekli temel fonksiyonlarıgerçekleştirmek.Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklısayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanınperformansınıarttırmak.Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığıfarklısunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarınınyapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarınıbulmalarınınkolaylaştırılması.
 • Site’nin ve uygulamanınişlevselliğiniarttırmak ve kullanımkolaylığısağlamak.Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarınapaylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcıadı bilgisinin ya da arama sorgularınınhatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıylabağlantılı reklam gösterilmesi.

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızdakullandığımızfarklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafındanyerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafındanyerleştirilen)kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızındoğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğinsitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerinegeçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesinisağlamaktadır.Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmişolduğunuz font boyutunu hatırlamamızısağlar.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınızhakkında bilgilerin toplanmasınısağlar.ÖrneğinKişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmalarıyapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızıkullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfalarıgörüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıpçalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz.Ayrıcabazıişortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için işbirliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıptıklamadığınızı,eğerreklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıpfaydalanmadığınızıtakip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakımişlevlerininkısmen ya da tamamen çalışmayabileceğinihatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekildeyönetebileceğinizeilişkin bilgiler aşağıdakigibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcıayarlarınıdeğiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirmeimkanına sahiptir. Eğerkullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcıayarlarıüzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcınınsunmuşolduğuimkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarıalmayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanlarıbulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılantarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamayahttps://www.aboutcookies.org/ adresindenulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişimsağladığı her bir cihaz özelinde ayrıayrıyapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafındansağlanankişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımındantercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızınayarlarınıdeğiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirmeimkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenipişlenmediğiniöğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenmeamacını ve bunlarınamacına uygun kullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışındakişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlışişlenmişolması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmişolmasınarağmen,işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıdasıralananhaklarınıza yönelik başvurularınızı,

https://otokocotomotiv.com.tr/veri_sahibi_basvuru_formu.pdf den ulaşabileceğiniz Veri Sahibi BaşvuruFormu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işleminayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.