Otokoç 2. El

Politikalar ve Sertifikalarımız

OTOKOÇ OTOMOTİV OLARAK,

Otomotiv sektöründe faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken,

 •  Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi küresel yol arkadaşınız olmayı,
 •  Teknolojik gelişmeler, inovatif yaklaşımlar ve dijitalleşme ile birlikte operasyonlarımızın kalitesini arttırmayı,
 •  Ülkeye ve otomotiv sektörüne katma değer sağlayacak uygulamaları ve süreçleri ile öncü rol model olmayı,
 •  Müşteri ve çalışan memnuniyetini, çevre duyarlılığını, finansal karlılığı ve verimliliği artırmak için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek güvenilirliği artırmayı,
 •  İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, tüm paydaşlar ve müşteriler için maksimum memnuniyet sağlamayı,
 •  Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara ve diğer şartlara uyum yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel boyutların çevreye etkisini (havaya, suya, toprağa, insana, floraya, doğal hayata, bitki örtüsüne, kurumsal imaja) değerlendirerek, önemli çevresel riskleri ve çevresel kirliliği önlemeyi, çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 •  Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması ile doğal kaynakları korumayı,
 •  İş kazaları ve meslek hastalıklarından ruhen ve bedenen çalışanları korumak ve proaktif önlemler alarak riskleri değerlendirmeyi,
 •  Çalışanlarımıza ve Otokoç ile işbirliği içinde olan ilgili taraflara çevrenin korunması ve saygı bilincini artırıcı faaliyetlerde sosyal sorumluluk projelerimiz ile yaygınlaştırmayı,
 •  Çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızın Otokoç hedefleri doğrultusunda gelişimi için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri şikayetleri ele alma prosesini yürütürken, açık, hızlı, güvenli, tarafsız, adil, duyarlı, erişebilir, ücretsiz çözebilir olmayı, şeffaf olmayı, bütünlük çerçevesinde değerlendirerek, gizlilik taahhüdüne bağlı kalarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 •  Koç Holding ve Otokoç Otomotiv misyon, vizyon ve stratejisi ile hareket ederek, Entegre yönetim sistemi için amaç hedef ve programlarımızı oluşturup, gözden geçirerek, Entegre yönetim sisteminin performansını artırarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Sertifikalarımız:

ISO9001 Sertifikasını görmek için tıklayın
ISO14001 Sertifikasını görmek için tıklayın.
OHSAS18001 Sertifikasını görmek için tıklayın.
ISO10002 Sertifikasını görmek için tıklayın.

Click to see the ISO9001 Certificate

Click to see the ISO14001 Certificate

Click to see the OHSAS18001 Certificate